SPŠ a VOŠ, Kladno

Informace o distančním vzdělávání v době mimořádných opatření

Obsah:

Základní informace a pokyny

V případě rozhodnutí o přechodu do režimu distančního vzdělávání budou žáci informování zprávami v IS Bakaláři (Komens), doplňkově i e-mailem a na sociálních sítích a www stránkách školy.

Žáci mají dle zákona povinnost se distančního vzdělávání aktivně účastnit, zejména pak sledovat zprávy od vyučujících v IS Bakaláři a plnit úkoly zadané tamtéž.

Primárním nástrojem pro on-line výuku je systém Microsoft Teams spolu se školním LMS Moodle. Vyučující mají možnost využívat, po předchozí domluvě s žáky, i jiné nástroje - jako systém Discord, Techambition, Hangouts a podobně.

Pro on-line výuku může být vypracován a zveřejněn mimořádný rozvrh, který jsou žáci povini dodržovat (účast na videokonferencích v určených časech) i s evidencí absence a omluv.

Účast na distančním vzdělávání je vyžadována aktivní - žák se do videokonferencí s učitelem zapojuje minimálně hlasově (na výzvu vyučujícího), v předmětech, kde je to vhodné, pak i s videem.

Pouhé připojení se k videokonferenci, bez aktivní účasti a reakcí na výzvy vyučujícího, není považováno za účast na distančním vzdělávání a je evidováno jako absence.

V období distančního vzdělávání nevyužívejte e-mail pro rutinní komunikaci a zejména ne pro odevzdávání úkolů (pokud to vyučující přímo nevyžaduje).

Pozor! Pro práci v IS Bakaláři používejte přihlašovací údaje žáka (začínají "z_...."), které umožňují přístup k zádání domácích úkolů a jejich odevzdávání

Pokud žák nemá ze závažných technických důvodů možnost se distančního vzdělávání pravidelně účastnit, informuje ihned svého třídního učitele, nebo vedení školy. Bude mu určen náhradní způsob zapojení do distančního vzdělávání.

Nástroj MS Teams

Vyučující používají pro distanční vzdělávání především nástroj Microsoft Teams. Pro jeho použití je nutné disponovat účtem Office 365 s licencí MS Teams. Všem žákům školy byl tento účet automaticky zřízen.

Uživatelská jména žáků do systému Office 365 (a Teams) jsou stejná, jako jejich školní mailové adresy (například: novakt@spskladno.cz) a heslo pro první přihlášení bylo zasláno do jejich žákovské mailové schránky. Informace o žákovských schránkách jsou na webu prváci.

Při prvním přihlášení do systému Office 365 je nutné zaregistrovat záložní kontakt pro případný reset hesla. Žáci jsou automaticky zařazeni do týmů dle svých tříd.

Nástroj MS Teams je možné omezeně používat přímo ve www prohlížeči (doporučen je Chrome) po přihlášení na stránkách aplikace, pro využití všech funkcí je nutné nainstalovat si aplikaci, která je bezplatně k dispozici pro většinu operačních systémů i mobilní platformy.

Důležité odkazy

Nejčastější otázky

  • Jaké je moje jméno a heslo do IS Bakaláři? Použijte funkci "Zapomenuté heslo" na přihlašovací stránce, mailem Vám přijdou instrukce pro reset hesla.
  • Nástroj "zapomenuté heslo" mi nefunguje, proč? Použijte mailovou adresu, kterou máte evidovánu v systému. Pokud jste ji neměnili, je to adresa, která byla na přihlášce ke studiu.
  • Nevím, jakou mailovou adresu jsem uvedl na přihlášku, nebo k ní už nemám přístup. Co dělat? Kontaktujte třídního učitele, nebo správce školního IS.
  • Stále mi nefugnuje přihlášení do Bakalářů ani zaslání hesla, jiná příčina? Zkontrolujte, že se přihlašujete do "našich" Bakalářů a ne do IS Bakaláři na jiné škole.
  • Jaké je moje jméno a heslo do Moodle? Stejné, jak pro pro přihlašování v učebnách a laboratořích.
  • V bakalářích nevidím žádné zprávy od učitelů, proč? Učitelé zasílají zprávy žákům, ověřte v jakém režimu jste v Bakalářích přihlášeni. Přihlašovací jména žáků začínají "z_...".
  • Neznám svoje heslo do školní sítě/Moodle, co dělat? Velmi problémová situace. Heslo nelze žádným způsobem zjistit, je nutné vygenerovat nové. Kontaktujte pracovníky správy sítě, bude nutné najít nějakou metodu dálkového ověření Vaší identity (mail nestačí).