SPŠ a VOŠ, Kladno

Informace o distančním vzdělávání v době mimořádných opatření 2020

Obsah:

Základní informace a pokyny

Žádáme žáky školy, aby pravidelně (denně) sledovali své mailové schránky a ověřili, že v IS Bakaláři mají evidovánu adresu, kterou skutečně používají.

Informace budou předávány především prostřednictvím zpráv ("Komens") a nástěnek přímo v IS Bakaláři, je nutné je pravidelně sledovat. V systému je možné nastavit upozornění na novou zprávu prostřednictvím mailu.

Především prostřednictvím IS Bakaláři budou žákům zadávány i úkoly a domácí práce. Žáci mají povinnost úkoly plnit a výstupy odevzdávat zadaným způsobem v určených termínech.

Od pondělí, 16. března 2020, bude po prázdninách pokračovat vzdělávání distanční formou a žáci budou mailem informování o jejím průběhu; jednotliví vyučující jim mohou upřesnit informaci o způsobu výuky a nástrojích, které budou ve svých předmětech používat (především Moodle, ale k dispozici je i řada dalších).

Žáci nemají prázdniny! Aktivně pokračují ve studiu v domácích podmínkách prostřednictvím nástrojů obousměrné dálkové komunikace, především v době standardního školního vyučování.

Při přihlašování do IS Bakaláři žáci používají přístupové údaje žáka (uživatelské jméno začíná "z_..."). Pak mají možnost vidět zprávy od učitelů a reagovat na zadané úkoly.

Do IS Bakaláři se přihlašujte přes www rozhraní (https://bakalari.spskladno.cz ). Mobilní aplikace je určena pro zobrazení známek a rozvrhu, úkoly v ní vidět nejsou. Původní aplikaci pro OS Android (s barevnou ikonou) už vůbec nepoužívejte.

Informace jednotlivých vyučujících pro žáky jejich předmětů

 • Dundr Miroslav - výuka bude realizována pomocí IS Bakaláři, digitální učební materiály k výuce jsou zveřejněny na www.spskladno.cz v horní roletě Projekty po otevření souboru DUMy - projekt EU.
 • Fišer Lubomír - Výuka bude realizována v prostředí již používaných skupin na Facebooku, doplňkově komunikace mailem.
 • Holeček Jaroslav - Informace, materiály a zadání cvičení na Moodle - v týdenních blocích. Každý týden krátký úkol na UmímeTo. Konzultace emailem nebo Skype ( live:holecek.jaroslav ) po předchozí domluvě emailem.
 • Karasová Lenka - Kurzy na Moodlu, AE2 nástěnka Bakaláři, AE3 odevzdá domácí práci, co měli mít na úterý, emailem do konce týdne
 • Kofláková Kateřina - Kurzy na Moodle, Techambition a maily žáků, uvedené v Bakalářích
 • Kutová Petra - Se žáky komunikuji přes Komens na Bakalářích
 • Kvapilová Babeta - všechny informace na moodlu; konzultační hodiny přes skype úterý, čtvrtek, pátek 8-10 hod
 • Raichová Kateřina - S žáky budu komunikovat přes Komens v Bakalářích, materiály a úkoly budou odevzdávat do Moodlu
 • Rejhonová Pavla - žáci všech tříd budou mít zadány domácí úkoly v bakalářích, odkazující na kurzy v moodle, dále budu komunikovat přes komens
 • Sláma Václav - Informace a odkazy na studijní materiály prostřednictvím zpráv Komens v Bakalářích. Konzultace a další komunikace přes email.
 • Teplá Daniela - IT3 - Aj mají úkoly na bakalářích (domácí úkoly), ostatní třídy budou mít kurzy na Moodle.
 • Větrovcová Vilma - pracuji se studenty na dálku prostřednictvím bakalářů a techambition
 • Vokoun Tomáš - sledujte především Moodle, budou použity stávající kurzy; další pokyny v úkolech v Bakalářích
 • Volf Petr - Distanční výuka realizovaná pomocí MS Teams - třídy ES1, S2, EP2, EP3, IT3 se 19.3.2020 zúčastnili prvních telekonferencí. Jednotlivci, kteří nedodali registrační e-maily budou kontaktováni spolužáky (facebook apod.), případně mohou kontaktovat vyučujícího přes Komens a e-mail.

Důležité odkazy

Nejčastější otázky

 • Jak to bude s maturitami a přijímačkami? Nevíme, záleží na rozhodnutí ministerstva; informace zveřejníme, jak rozhodnutí padne.
 • Jaké je moje jméno a heslo do IS Bakaláři? Použijte funkci "Zapomenuté heslo" na přihlašovací stránce, mailem Vám přijdou instrukce pro reset hesla.
 • Jaké je moje jméno a heslo do Moodle? Stejné, jak pro pro přihlašování v učebnách a laboratořích.
 • V bakalářích nevidím žádné zprávy od učitelů, proč? Učitelé zasílají zprávy žákům, ověřte v jakém režimu jste v Bakalářích přihlášeni. Přihlašovací jména žáků začínají "z_...".
 • Neznám svoje heslo do školní sítě/Moodle, co dělat? Velmi problémová situace. Heslo nelze žádným způsobem zjistit, je nutné vygenerovat nové. Kontaktujte pracovníky správy sítě, bude nutné najít nějakou metodu dálkového ověření Vaší identity (mail nestačí).